Geodeta – Końskie

Geodeta w Końskich to specjalista, którego pomoc okazuje się niezbędna podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych na posesji. To on odpowiada za przygotowanie map i innych dokumentów potrzebnych do wzniesienia budynku czy montażu przyłączy.

Świadczymy kompleksowe usługi geodety w Końskich i okolicznych miejscowościach. Współpracujemy z osobami prywatnymi budującymi swoje domy, jak i deweloperami, przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego. Bierzemy udział w inwestycjach mieszkalnych, a także tych związanych z infrastrukturą drogową i miejską.

Geodeta zajmuje się nie tylko przygotowywaniem dokumentacji do celów projektowych. Jego zadaniem jest także aktualizowanie istniejących map. Geodeta może pomóc odtworzyć granice posesji, które zostały zatarte – np. w wyniku uszkodzenia lub przesunięcia słupów granicznych. Specjalista ten pracuje zarówno na zlecenie prywatnych właścicieli posesji, jak i władz samorządowych.

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy geodety?

Usługi geodety są niezbędne przede wszystkim w sytuacji, gdy planujesz nową inwestycję na posesji. Pomoc specjalisty jest wymagana także wtedy, gdy potrzebne jest podzielenie czy scalenie działki lub ponowne wyznaczenie jej granic. Najczęściej z usług geodety korzysta się:

  • przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości – aby zweryfikować granice działki, jej powierzchnię i inne parametry istotne dla transakcji,
  • podczas planowania budowy – niezbędne jest wykonanie dokładnych pomiarów działki i jej otoczenia, aby zaprojektować budynek zgodnie z prawem budowlanym oraz lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • przy podziale lub scalaniu działek – kiedy planujesz podzielić większą działkę na mniejsze lub scalić kilka mniejszych w jedną, aby dostosować nieruchomość do swoich potrzeb lub zwiększyć jej wartość,
  • w przypadku sporów granicznych z sąsiadami – geodeta może dokładnie wyznaczyć granice nieruchomości, co jest kluczowe do rozwiązania konfliktów,
  • do celów projektowych i instalacyjnych – przy projektowaniu infrastruktury technicznej, takiej jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne czy drogowe,
  • dla celów prawnych i administracyjnych – aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków, zmiana sposobu użytkowania działki czy aplikowanie o pozwolenie na budowę,
  • przy inwentaryzacji powykonawczej – po zakończeniu budowy, w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, która jest wymagana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Geodeta w Przysusze, Końskich i okolicach jest obecny również w trakcie innych operacji. Specjalista ten współpracuje z lokalnymi urzędami, pomagając poprawnie dopełnić formalności.

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geodezji. Zapraszamy do współpracy z firmą Kompas.