Wyznaczanie granic – Opoczno

Aby móc zrealizować jakąkolwiek inwestycję budowlaną na działce, trzeba znać przebieg granic nieruchomości. Tylko wtedy możliwe jest posadowienie budynku zgodnie z obowiązującym prawem i przygotowanymi mapami. W zakres naszych usług wchodzi wyznaczanie granic w Opocznie i okolicach. Dysponujemy dostępem do baz danych i narzędziami, które pozwalają na precyzyjne wskazanie położenia posesji.

Obszar działki wyznaczają znaki graniczne umiejscowione w załamaniach linii granic – najczęściej co 200 m. Nie zawsze pokrywają się one z danymi umieszczonymi na mapach. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy znaki nie zostały usunięte lub przesunięte – celowo czy przypadkiem. Wyznaczamy granice działki ponownie, korzystając z dostępnej dokumentacji.

Wykonujemy pomiary, które pozwalają na precyzyjne wyznaczenie dokładnego położenia posesji. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami, dzięki czemu działamy bardzo sprawnie.

 

Kiedy konieczne jest wyznaczenie granic działki?

Wyznaczanie granic działki jest niezbędne m.in. w sytuacji, gdy brakuje niektórych punktów granicznych, uległy one przesunięciu czy zniszczeniu lub gdy nieruchomość nie była objęta pomiarem przez długi okres. To ważne także przed wszelkimi inwestycjami budowlanymi. Nasze usługi pozwalają na upewnienie się, że wytyczone granice są zgodne z dokumentacją. Wyznaczamy granice również podczas podziałów działek w Przysusze.

Po zakończeniu prac przygotowujemy dokumentację, na podstawie której można planować dalsze przedsięwzięcia. Pomagamy też dopełnić formalności zgodnie z prawem.