Podział działki – Opoczno

Podział działki w Opocznie i okolicach to usługa, która polega na wyodrębnieniu z danego terenu dwóch lub kilku osobnych nieruchomości. Muszą one zawierać się w granicach nieruchomości sprzed podziału. W wyniku takiego działania powstaje nowa konfiguracja działek, na których można wznieść zupełnie niezależne budynki. Cały proces wymaga też stworzenia nowych map, z uwzględnieniem aktualnych granic posesji.

Podział działek jest niezbędny w związku z różnymi inwestycjami czy transakcjami. Najczęściej przeprowadza się go w przypadku takich operacji, jak:

  • kupno/sprzedaż mniejszych działek,
  • podział spadku lub majątku,
  • rozwiązywanie sporów granicznych,
  • konieczność wydzielenia części posesji np. na potrzebę budowy drogi,
  • chęć stworzenia osobnych obiektów budowlanych na działkach wydzielonych z jednej nieruchomości.

Wykonujemy podziały działek dla deweloperów i osób prywatnych. Na nowych, mniejszych posesjach powstają domy jednorodzinne, szeregowce, bloki mieszkalne czy infrastruktura miejska. Podziały często są wykonywane także w celu zwiększenia wartości majątku – mniejsze działki często jest łatwiej sprzedać.

Dysponujemy uprawnieniami, które pozwalają na legalne wykonywanie podziałów działek i wystawianie odpowiedniej dokumentacji. Po zakończeniu dzielenia posesji często przygotowujemy mapy do celów projektowych w Opocznie i okolicach. Na podstawie tych dokumentów możliwe jest zaplanowanie dalszych kroków. Mapy te są bowiem niezbędne do wszelkich prac budowlanych – także tych obejmujących jedynie montaż instalacji.