Geodeta – Piotrków Trybunalski

Geodeta w Piotrkowie Trybunalskim to specjalista w zakresie wykonywania pomiarów w terenie i tworzenia map. Jego usługi są niezbędne do realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej na posesji – także jeśli chodzi o montaż przyłączy. W zakres obowiązków geodety wchodzą również takie czynności, jak:

  • wyznaczanie i weryfikacja granic działek – określanie dokładnych granic nieruchomości na potrzeby budowy, transakcji sprzedaży czy rozwiązywania sporów granicznych,
  • tworzenie i aktualizacja map geodezyjnych – przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do planowania przestrzennego, projektowania architektonicznego oraz realizacji inwestycji budowlanych,
  • pomiary sytuacyjne i wysokościowe – dokonywanie pomiarów terenu w celu ustalenia jego ukształtowania, co jest niezbędne do projektowania infrastruktury i budynków,
  • obsługa inwestycji budowlanych – nadzór geodezyjny nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych, w tym kontrola lokalizacji, poziomów, wykopów i nasypów,
  • pomiary do celów projektowych – wykonywanie szczegółowych pomiarów niezbędnych do przygotowania projektów budowlanych, w tym przyłączy do mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna),
  • sporządzanie inwentaryzacji powykonawczej – dokumentowanie stanu faktycznego wykonanych obiektów budowlanych i infrastruktury, co jest wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – aktualizowanie danych w państwowych rejestrach gruntów, co jest ważne dla administracji publicznej, właścicieli oraz użytkowników nieruchomości,
  • podział i scalanie działek – przeprowadzanie procedur podziału lub scalania działek na potrzeby optymalizacji użytkowania przestrzeni lub realizacji inwestycji.

Geodeta działa zarówno w terenie, jak i w swoim biurze, przygotowując potrzebne dokumenty. To specjalista, bez którego nie da się poprawnie zrealizować prawie żadnych operacji prawnych związanych z posesją.

 

Kompleksowe usługi geodety

Zapewniamy kompleksowe wsparcie geodety w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Pomagamy przygotować odpowiednią dokumentację do realizacji inwestycji czy transakcji. Współpracujemy z osobami, które planują stworzyć nowy obiekt na swojej posesji, a także tymi, które chcą podzielić majątek czy spadek. Jesteśmy obecni również już po rozpoczęciu prac budowlanych. Upewniamy się, że przebiegają one zgodnie z informacjami umieszczonymi na mapie do celów projektowych.

Zachęcamy do kontaktu klientów zainteresowanych usługami geodety w Końskich, Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Ustalimy zakres niezbędnych prac i wskażemy najbliższy możliwy termin ich wykonania. Każdą usługę wyliczamy indywidualnie, na podstawie stopnia skomplikowania zlecenia.