Geodeta – Tomaszów Mazowiecki

Geodeta w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach to specjalista, którego usługi są niezbędne podczas wszelkich prac budowlanych. Zajmuje się on pomiarami działek i gruntów, przygotowywaniem map, a także sporządzaniem innej dokumentacji wymaganej przez lokalne urzędy. Bez pomocy geodety nie da się rozpocząć inwestycji budowlanej zgodnie z prawem.

Świadczymy kompleksowe usługi geodety. W zakres naszych obowiązków wchodzi m.in.:

  • wykonywanie pomiarów terenowych – w tym pomiarów granic działek, budynków, konstrukcji oraz innych obiektów, przy użyciu zaawansowanego sprzętu pomiarowego,
  • tworzenie map i planów – opracowywanie map, planów oraz innych dokumentów geodezyjnych, które przedstawiają wyniki pomiarów i są podstawą do planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych,
  • wyznaczanie granic nieruchomości – określanie i oznaczanie granic nieruchomości na podstawie dokumentacji prawnej i pomiarów terenowych. W zakres naszych usług wchodzi też wyznaczanie nowych granic w przypadku podziału działek czy korekty ich przebiegu,
  • obsługa prawna i administracyjna – przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wpisów w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych rejestrów publicznych. Współpraca z urzędami w celu załatwiania formalności związanych z nieruchomościami,
  • monitoring deformacji – prowadzenie obserwacji i pomiarów deformacji budynków, konstrukcji oraz terenu,
  • fotogrametria i teledetekcja – wykorzystywanie zdjęć lotniczych i satelitarnych do tworzenia map, modeli terenu oraz monitorowania zmian w środowisku i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Kiedy należy skorzystać z pomocy geodety?

Usługi geodety są realizowane na każdym etapie inwestycji – na pustej działce, w trakcie wznoszenia budynku i tuż przed odbiorami. Są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a także sprawdzenia, czy obiekt powstaje zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Z usług geodety w Przysusze, Tomaszowie Mazowieckim i okolicach należy skorzystać m.in. w sytuacji, gdy planujesz podzielić posesję na mniejsze części, wyznaczyć granice działki (ponownie lub na nowo), zrealizować inwestycję budowlaną czy zaktualizować stare mapy. Usługi specjalisty są niezbędne również w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Geodeta przygotowuje bowiem mapy, które muszą zostać dołączone do wniosku o wydanie takiego zezwolenia.

Zapraszamy do współpracy z firmą Kompas – bez względu na cel usługi i rodzaj planowanej inwestycji. Przygotujemy wycenę naszych prac i wskażemy termin, w którym pojawimy się na terenie posesji.