Geodeta – Przysucha

Geodeta w Przysusze i okolicach to specjalista, który zajmuje się przygotowywaniem map, wykonywaniem pomiarów w terenie, a także aktualizacją już gotowych dokumentów geodezyjnych. Współpracuje z lokalnymi urzędami i sporządza załączniki, bez których nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. Specjalista dysponuje uprawnieniami, które pozwalają na potwierdzenie przygotowanej dokumentacji.

Świadczymy kompleksowe usługi geodety w Przysusze i okolicznych miejscowościach. Zajmujemy się pomiarami w terenie, na podstawie których powstają mapy i pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji czy transakcji. Nasza pomoc jest niezbędna w sytuacji, gdy planuje się:

  • inwestycję budowlaną – budowę domu, osiedla z blokami mieszkalnymi, drogi czy infrastruktury miejskiej,
  • podział posesji – np. w związku z chęcią zrealizowania osobnych inwestycji lub podziału majątku/spadku,
  • aktualizację map wykonanych przed laty – gdy obecny stan posesji nie odpowiada już tym obrazom,
  • wyznaczenie granic – gdy zostały zatarte lub istnieje podejrzenie co do ich naruszenia np. przez ogrodzenie sąsiada,
  • prace ziemne – możemy wykonać pomiary objętości mas ziemnych, by określić ilość materiału znajdującego się na posesji.

Praca geodety to nie tylko wykonywanie pomiarów w terenie. Zajmujemy się również przygotowywaniem skomplikowanej, wielostronicowej dokumentacji. Współpracujemy z lokalnymi urzędami, do których trafiają gotowe mapy i ekspertyzy. Zdarza się więc, że od momentu zatrudnienia geodety i wykonania pomiarów w terenie do np. uzyskania pozwolenia na budowę mija nawet kilka tygodni.

 

Czy usługi geodety są niezbędne?

Geodeta to specjalista z odpowiednim wykształceniem. W naszej firmie pracują osoby z uprawnieniami zawodowymi, które mogą kierować pracami pozostałych osób, a także pełnić nadzór z dziedziny geodezji i kartografii. Wykonują one czynności techniczne i administracyjne związane z rozgraniczaniem nieruchomości, a także uzupełniają wpisy w księgach wieczystych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe usługi i znacznie przyspieszyć postęp inwestycji.

Bez pomocy geodety nie da się m.in. uzyskać pozwolenia na budowę, a co za tym idzie – rozpocząć prac budowlanych w terenie. Usługi specjalisty są potrzebne także w trakcie wznoszenia nieruchomości, by upewnić się, że jest ona realizowana zgodnie z projektem. W innym wypadku istnieje ryzyko konieczności przerwania prac i rozbiórki gotowego obiektu.

Zachęcamy do kontaktu klientów zainteresowanych usługami geodety w Przysusze i okolicach. Firma Kompas gwarantuje kompleksowe i indywidualne podejście do każdego zlecenia.