Pomiary objętości mas ziemnych – łódzkie

Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych w woj. łódzkim i okolicach. Pozwalają one na dokładne określenie ilości materiału, który ma zostać wykopany, przemieszczony lub użyty do wyrównania terenu.

Najczęściej pomiary objętości mas ziemnych przeprowadza się w następujących celach:

  • planowanie budowy – określenie potrzebnych ilości materiału do wykopów pod fundamenty, piwnice, baseny itp.,
  • tworzenie projektów dróg – obliczenie objętości nasypów i wykopów przy budowie dróg, autostrad, wiaduktów,
  • rekultywacja terenów – wyznaczenie objętości ziemi potrzebnej do wyrównania terenu, zasypania wyrobisk czy kształtowania krajobrazu,
  • górnictwo i wydobycie – pomiary objętości kopalin, hałd czy wyrobisk odkrywkowych.

 

Pomiary objętości mas naziemnych z wykorzystaniem różnych technologii

Wykorzystujemy różne metody pracy. Najczęściej stosujemy takie technologie, jak:

  • tachimetria – pomiary kątów i odległości za pomocą tachimetru umożliwiają obliczenie objętości przez stworzenie cyfrowego modelu terenu,
  • GPS – to pomiary z wykorzystaniem globalnego systemu pozycjonowania do szybkiego określania położenia punktów terenowych z dużą dokładnością,
  • fotogrametria – użycie zdjęć lotniczych lub wykonanych przez drony do stworzenia modeli 3D terenu i obliczenia objętości.

Możemy przygotować też mapy do celów projektowych w Przysusze i okolicach. Często łączymy kilka usług, co pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do realizacji prac. Wykorzystujemy różne metody – niektóre z nich są stosowane także w przypadku pomiarów objętości mas naziemnych.