Mapy do celów projektowych – Przysucha

Mapy do celów projektowych to załączniki, które trzeba dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Bez nich nie ma możliwości rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych w terenie. Zajmujemy się przygotowywaniem takiej dokumentacji – bez względu na rodzaj inwestycji.

W skład mapy do celów projektowych wchodzi wiele ważnych informacji. To m.in. projekt zagospodarowania działki i przylegającego do niej terenu – w pasie co najmniej 30 m. Mapa obejmuje też strefy ochronne, związane m.in. z przebiegiem gazociągów. Umieszczamy na niej również takie informacje, jak:

  • położenie zieleni wysokiej i pomników przyrody,
  • położenie infrastruktury liniowej i punktowej,
  • linie zabudowy,
  • osie dróg i ulic,
  • linie rozgraniczające tereny o odmiennym przeznaczeniu,
  • rzeźba terenu.

Potrzebne są także informacje o obrębie ewidencyjnym i numerze działki. Pozyskujemy takie dane z lokalnych urzędów.

Dostosowujemy dokładny skład mapy do celów projektowych do rodzaju planowanej inwestycji i obowiązujących przepisów. Przygotowujemy dokumentację, bez której nie można legalnie rozpocząć budowy. Na podstawie mapy do celów projektowych możliwe jest też późniejsze monitorowanie postępów inwestycji.

Jako geodeta w okolicach Przysuchy jesteśmy obecni na każdym etapie prowadzonych prac. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, który pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów – zarówno na etapie tworzenia mapy do celów projektowych w Przysusze, jak i późniejszej kontroli przebiegu inwestycji.