Podział działki – Tomaszów Mazowiecki

Podział działki to proces, który zmienia istniejące granice nieruchomości przez wydzielenie z niej jednej lub więcej nowych posesji. Jest to częsta praktyka w planowaniu przestrzennym, rozwoju nieruchomości oraz zarządzaniu majątkiem ziemskim. Usługi geodezyjne odgrywają kluczową rolę w tym procesie, zapewniając precyzję, legalność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami technicznymi.

Zajmujemy się podziałem działek w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach na zlecenie osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Wykonujemy takie prace zarówno w związku z planowanymi inwestycjami, jak i chęcią rozdzieleniu majątku wspólnego czy spadku. W ramach usługi związanej z podziałem działek zajmujemy się:

  • analizą dokumentacji – przeprowadzamy wstępną analizę dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w tym mapy ewidencyjne, księgi wieczyste, decyzje administracyjne oraz ewentualne umowy,
  • pomiarami terenowymi – dokonujemy pomiarów terenowych w celu ustalenia aktualnych granic działki oraz dokładnych wymiarów obszaru, które będą podstawą dla projektu podziału,
  • planowaniem podziału – na podstawie zebranych danych przygotowujemy projekt podziału, który uwzględnia obowiązujące przepisy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz indywidualne potrzeby klienta,
  • wyznaczaniem nowych granic – dokonujemy fizycznego wyznaczenia nowych granic działek na terenie, zgodnie z założeniami projektu podziału i obowiązującymi przepisami.

Sporządzamy też protokoły i przygotowujemy dokumentację niezbędną do wpisów do księgi wieczystej. Współpracujemy z urzędami, co pozwala na zalegalizowane realizowanych usług. Wykonujemy kompleksowe podziały działek w Przysusze, Tomaszowie Mazowieckim i okolicach. Działamy zarówno w terenie, jak i w biurze, przygotowując potrzebną dokumentację.

Zapraszamy do kontaktu.