Podział działki – Przysucha

Podział działki polega na przekształceniu jednej większej posesji w kilka mniejszych. Może wynikać to z indywidualnych potrzeb właściciela, a także potrzeb prawnych. Najczęściej wykonuje się go w związku z:

  • planowaniem budowy – jeśli właściciel planuje budowę nowego obiektu na części swojej działki, podział może pozwolić na uzyskanie odrębnej posesji,
  • dziedziczeniem – po śmierci właściciela nieruchomości bliscy mogą zdecydować się na podział działki, aby rozdzielić majątek między siebie,
  • sprzedażą części nieruchomości – właściciel może zdecydować się na sprzedaż jednej części działki, co wymaga wykonania podziału,
  • uzyskaniem dostępu do drogi publicznej – jeśli nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, może być konieczny jej podział,
  • rozstrzyganiem sporów granicznych – w przypadku sporów dotyczących granic działki podział może być jednym z narzędzi wykorzystywanych w celu uregulowaniu sytuacji.

Wykonujemy również podziały działek na zlecenie deweloperów, którzy chcą wydzielić mniejsze posesje z dużego obszaru. Czasami takie działanie ma za zadanie ułatwić zarządzanie nieruchomością czy zoptymalizować sposób korzystania.

Zajmujemy się zarówno pracami w terenie, jak i przygotowywaniem dokumentacji. W naszym biurze powstają m.in. mapy do celów projektowych w Przysusze uwzględniające nowe granice działki. Pomagamy prawidłowo dopełnić formalności w lokalnych urzędach, a także służymy doradztwem.

Zachęcamy do kontaktu z firmą Kompas!